Harmonogram

2023

Annopol miasto jednorodzinne 2023

Annopol miasto zabudowa wielorodzinna 2023

Annopol sołectwa 2023

Bodzechów 2023 miejsca trudno dostępne

Bodzechów 2023

Ćmielów 2023 trudnodostępne

Ćmielów miasto 2023 wielorodzinne

Ćmielów miasto 2023

Ćmielów sołectwa 2023

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2023 JEDNORODZINNE

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA ROK 2023 WIELORODZINNE

Sienno 2023 I półrocze

Sienno 2023 trudno dostępne II półrocze

Sienno 2023 zabudowa wielorodzinna I półrocze

Starachowice trudno dostępne 2023

Starachowice zabudowa wielorodzinna 2023

Starachowice zabudowa jednorodzinna 2023

Staszów harmonogram:

Rejon 1 Rejon 2 Rejon 3 Rejon 4 Rejon 5 Rejon 6 Rejon 7 Rejon 8

Zawichost 2023 trudno dostępne

Zawichost miasto 2023 wielorodzinne

Zawichost miasto 2023

Zawichost niezamieszkałe 2023

Zawichost sołectwa 2023


2022

Annopol trudno dostępne 2022

Annopol miasto jednorodzinne 2022

Annopol miasto zabudowa wielorodzinna 2022

Annopol sołectwa 2022

Bałtów 2022 Harmonogram wielorodzinne

Bałtów 2022 jednorodzinne

Bałtów 2022 trudno dostępne

Bodzechów 2022 miejsca trudno dostępne

Bodzechów 2022

Ostrowiec Św. Harmonogram wywozu odpadów na 2022 nieruchomości jednorodzinne – po zmianach z 13.04.2022

Ostrowiec Św. Harmonogram wywozu odpadów na 2022 nieruchomości wielorodzinne

Sienno 2022 I półrocze

Sienno 2022 trudno dostępne I półrocze

Sienno 2022 zabudowa wielorodzinna I półrocze

Solec nad Wisłą 2022 trudno dostępne

Solec nad Wisłą 2022

Starachowice 2022 zabudowa jednorodzinna

Starachowice 2022 zabudowa jednorodzinna zmiana rejon 1

Starachowice 2022 zabudowa jednorodzinna zmiana rejon 5

Starachowice 2022 zabudowa jednorodzinna – trudno dostępne

Tarłów 2022 trudno dostępne

Tarłów 2022

Waśniów styczeń i luty 2022

Waśniów trudno dostępne styczeń i luty 2022

Wojciechowice 2022 trudno dostępne

Wojciechowice 2022

Zawichost 2022 trudno dostępne

Zawichost miasto 2022 wielorodzinne

Zawichost miasto 2022

Zawichost niezamieszkałe 2022